200x69

Profesyonel Pilot Eğitimi

Sivil havacılıkta pilotaj eğitimleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization ICAO), ABD’de Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration, FAA) ve Avrupa Birliğinde, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (European Aviation Safety Agency, EASA) gibi uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği kurallar çerçevesinde, ulusal sivil havacılık otoritelerinin düzenlemeleri ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir.

Tüm dünyada ICAO kuralları geçerlidir ve uyulması zorunludur. Ancak ABD ve Avrupa Birliği kendi bölgelerinde ICAO’nun kurallarına ilaveler ve düzenlemeler yaparak sivil havacılık faaliyetlerini yürütmektedir. Bu nedenle ABD’de FAA kurallarına göre alınan pilot lisansları, Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde geçerli olmamakta ve EASA kuralları esas alınarak dönüşümü gerekmektedir.

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmamasına rağmen sivil havacılık faaliyetleri ve pilotaj eğitimleri EASA kurallarına göre yürütülmekte ve pilot lisansları ICAO onaylı olmaktadır.

Havayolu pilotluk eğitiminde günümüzde üç farklı sistem uygulanmaktadır: Entegre Pilot Eğitimi, Modüler Pilot Eğitimi ve Çoklu Pilot Lisans Eğitimi (Multi License, MPL).


Entegre Pilot Eğitimi

Bu eğitim modelinde başlangıçtan itibaren teorik ve uçuş eğitimi bir bütün olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Entegre eğitimde herhangi bir nedenle eğitiminizi tamamlayamadığınızda o zamana kadar almış olduğunuz eğitimin kredilendirilmesi ve başka bir uçuş okulunda kalan eğitime devam edilmesi mümkün değildir.


Modüler Pilot Eğitimi

Havayolu pilotluk eğitimi belli modüllere göre yapılandırılmıştır. Önce PPL (Hususi Pilot Lisansı) için gerekli eğitim ile başlanır ardından; ticari pilot, alet uçuş yetkisi, çok motor yetkisi ve havayolu pilotluğu için gerekli eğitimler modüler olarak alınır.


Çoklu Pilot Lisansı Eğitimi (MPL)

Hava yollarına daha ekonomik, tip eğitimiyle birlikte daha hazır bir pilot eğitim modelidir. Geliştirilen ve bazı ülkeler tarafından pilot uygulama olarak başlatılan bu sistemde yetişen pilotların mesleki performanslarının yakından takibi ve analizi yapılarak pilotların yetiştirildiği eğitim sistemidir.