Askeri veya Polis Pilotlar

AMAÇ:
Bu talimatın amacı; TSK’da veya EGM’de pilot olarak görev yapmış personelin kamu hizmetinde iken aldıkları teorik bilgi, uçuş eğitimi ile kazanmış oldukları tecrübelerin, sivil pilot lisansı ve yetki gereksinimleri açısından kredilendirilerek lisanslandırılmalarına esas teşkil edecek hususları belirlemektir.

KAPSAM:
Bu talimat; sivil pilot lisansı almak için SHGM’ye başvuruda bulunan TSK’da görev yapmış askeri pilotlar ile EGM’de görev yapmış polis pilotları ve bu talimat esaslarına göre ilgili kursları düzenleyecek yetkili kurum ve kuruluşları kapsar.
TSK/EGM’de pilot olarak görev yapmamış personel için, aldıkları eğitim nedeniyle, lisanslandırmaya yönelik herhangi bir kredilendirme yapılmaz.

TIBBİ UYGUNLUK:

 1.  SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan 1.Sınıf Sağlık raporu 

 2. TSK veya EGM’de sağlık nedeni ile uçuştan ayrılmış ve bu talimattaki kredilendirmelerden yararlanacak pilotlar, önce SHGM’ye müracaat eder ve SHGM tarafından yetkili bir havacılık tıp merkezine sevk edilir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
Bu talimat kapsamında yapılacak lisans başvuruları SHGM’ye aşağıdaki belgeler ile yapılır: 

 1. SHGM’den Alınan Sınav Sonuç Belgesi (Orijinali)
 2. İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan İkametgah Belgesi -  2 adet
 3. Vesikalık Fotoğraf  - 8 adet
 4. Resmi Kurum İçin Son 1 Ayda Alınmış Arşiv Kaydı Yoktur İbareli Sabıka Kaydı E-Devletten Alınabilir - 2 adet
 5. Noter onaylı Hava, Kara ya da Deniz Harp Okulu Lisans Diploması  - 1 adet
 6. Logbook (Orijinal)
 7. Sağlık Sertifikası Fotokopisi
 8. Pilot 6 Aylık Şahsi Uçuş Kayıt Çizelgesi
 9. Pilot Yıllık Şahsi Uçuş Kayıt Çizelgesi
 10. Radyo Telephony (Telsizle Haberleşme) Kurs Belgesi
 11. ATPL Teori Eğitimi Aldığı Kurumdan Kurs Bitirme Belgesi

 


ATPL Teorik Bilgi Eğitimi

 1. Bu talimat hükümlerine göre kredilendirilerek lisanslandırılacak personelin sadece Tablo-1’de belirtilen derslerden ATPL teorik bilgi eğitimini tamamlamaları ve SHGM tarafından yapılacak ATPL sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
 2. Bu talimat hükümlerine göre verilecek ATPL teorik bilgi eğitimi kurs programları en az Tablo-1’de belirtilen ders saatlerini içerir. Programlar SHGM tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
 3. Devlet hava araçlarında en az 500:00 saat pilotluk görevi yapmamış askerî veya polis pilotlara teorik sınavlarda kredilendirme yapılmaz.
 4. Devlet hava araçlarında 500-1500 saat arasında pilotluk görevi yapmış askerî veya polis pilotlar sadece 1. sütundaki derslerden sorumludurlar. 
1. Sütundaki derslerden sorumlu pilotlar için hazırlanmış Erah Havacılık Akademisi ATPL TEORİ  EĞİTİM programı şöyledir;

DEVLET HAVA ARAÇLARINDA 500-1000 SAAT PİLOTLUK GÖREVİ YAPMIŞ ASKERİ VEYA POLİS PİLOTLAR İÇİN  EĞİTİM PROGRAMI

7 dersi kapsayan program ( MC-7 )                    Gün        Saat
10 Hava Hukuku ve ATC Usulleri 4 24
22 Aletler/Elektronik 2 12
31 Ağırlık ve Denge 3 18
32 Performans ( Uçak ) 3 18
40 İnsan Performansı ve Limitleri 3 18
50 Meteoroloji 1 6
70 İşletme Usulleri 3 18
MC-7 Toplam Süre 19 114

Toplamda 19 gün yer dersi sürmektedir.

 

 1. Devlet hava araçlarında 1500-2000 saat arasında pilotluk görevi yapmış askerî veya polis pilotlar sadece 2 nci sütundaki derslerden sorumludurlar.
2. Sütundaki derslerden sorumlu pilotlar için hazırlanmış Erah Havacılık Akademisi ATPL TEORİ UZAKTAN EĞİTİM programı şöyledir;

DEVLET HAVA ARAÇLARINDA 1500-2000 SAAT PİLOTLUK GÖREVİ YAPMIŞ ASKERİ VEYA POLİS PİLOTLAR İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

 

5 dersi kapsayan program ( MC-5 )               Gün      Saat
10 Hava Hukuku ve ATC Usulleri 4 24
31 Ağırlık ve Denge 3 18
32 Performans ( Uçak ) 3 18
40 İnsan Performansı ve Limitleri 3 18
70 İşletme Usulleri 3 18
MC-5 Toplam Süre 16 96


*  Toplamda 16 gün yer dersi sürmektedir.

 

 1. Devlet hava araçlarında 2000 saat üzerinde pilotluk görevi yapmış askeri veya polis pilotlar sadece 3. sütundaki derslerden sorumludurlar.                                                                                                                                                                 Sütundaki derslerden sorumlu pilotlar için hazırlanmış Erah Havacılık Akademisi ATPL TEORİ  EĞİTİM programı şöyledir;

DEVLET HAVA ARAÇLARINDA 2000 ÜZERİ SAAT PİLOTLUK GÖREVİ YAPMIŞ ASKERİ VEYA POLİS PİLOTLAR İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

3 dersi kapsayan program ( MC-3 )               Gün    Saat
10 Hava Hukuku ve ATC Usulleri 4 24
32 Performans ( Uçak ) 3 18
70 İşletme Usulleri 3 18
MC-3 Toplam Süre 10 60

 Toplamda 10 gün yer dersi sürmektedir


 

 1. Devlet hava araçlarında en az 2000 saat pilotluk görevi yapmış ve bunun en az 500 saati çok pilota sertifikalı hava araçlarında (Gulfstream IV, G-V, C550, C650, CN-235, C130, C160, KC-135, AWACS, S-92, AS-532, MI-17, S-70) yapmış askeri veya polis pilotlar sadece 4 üncü sütundaki derslerden sorumludurlar.

 Sütundaki derslerden sorumlu pilotlar için hazırlanmış Erah Havacılık Akademisi ATP TEORİ  EĞİTİM programı şöyledir;

DEVLET HAVA ARAÇLARINDA EN AZ 2000 SAAT GÖREV YAPMIŞ VE BUNUN EN AZ 500 SAATİNİ ÇOK PİLOTA SERTİFİKALI HAVA ARAÇLARINDA YAPMIŞ ASKERİ VEYA POLİSLER İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

 

2 dersi kapsayan program ( MC-2 )              Gün       Saat
10 Hava Hukuku ve ATC Usulleri 4 24
70 İşletme Usulleri 3 18
MC-2 Toplam Süre 7 40

Toplamda 7 gün yer dersi sürmektedir.

 

 1. Devlet hava araçlarında hem helikopterde hem uçakta her bir kategoride en az 400 saat uçuş görevi yapmış pilotlar, bir kategoriden sorumlu oldukları derslere ek olarak diğer hava aracı kategorisinde performans ve işletme usulleri derslerini 18 aylık sınav süresinde tamamlamaları halinde, ikinci kategorinin kalan derslerinden de kredilendirilirler. Bu durumdaki pilotların sınav süresi ve oturum sayısı her iki kategori için birlikte hesaplanır.
 2. Devlet hava araçlarında sadece uçak veya sadece helikopter kategorisinde pilotluk görevi yapmış ve kredilendirilerek diğer hava aracında lisans almak isteyen pilotlar, SHY-1 ve SHT-2 hükümleri çerçevesinde köprü eğitimi ve sınavlarına tabidirler. 

UÇUŞ EĞİTİMİ

 1. Son 5 yıl içerisinde devlet hava araçlarında pilot olarak uçuşu olan ve bu talimat kapsamında kredilendirilerek lisans almak isteyenler, tecrübelerine uygun olarak Tablo- 2’de gösterilen sürelerde uçuş eğitimi alırlar ve sonrasında yetenek testine girerler.
 2. Son 5 yıl içerisinde devlet hava aracında pilotluk yapmamış olanların, aşağıdaki tabloda belirtilen eğitimlerden önce SHY-1 veya SHT-2’de belirtilen tazeleme eğitimlerini tamamlaması gerekir.
 3. Tablo-2’de yer alan süreler, pilotun yetki istediği ve yetenek testine gireceği ilgili hava aracı tipinde/sınıfında alması gerekli minimum eğitim süresini gösterir. Eğitim programları SHGM tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
 4. Bu talimat kapsamına giren ancak aktif uçucu durumunda olmayan pilotlar, öncelikle SHY-1 veya SHT-2 esaslarına göre tazeleme uçuşu yapmaları gerekir.
 5. Birden fazla satıra uygun tecrübesi olanlar, her biri için ayrı ayrı kredilendirilir.
 6. Yetenek testine giren adayın başarısız olması durumunda, kontrol pilotu düzenleyeceği başarısızlık raporunu SHGM’ye gönderir.