ATPL (A) Teori %90 Uzaktan Eğitim (%10 Sınıf Eğitimi,%50 E-Kitap,%40 Sanal Sınıf Eğitimi)

Kursun Amacı

Bu kursun amacı; adayların ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.

  • Havayolu Pilotu Eğitiminin teorik derslerini uzaktan almaya imkân tanıyan bir kurstur. Diğer şartlar aynı olmak kaydıyla 14 ana ders ve 100’den fazla alt konudan oluşan  teorik eğitimi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi modüler halde %90’ı aşmamak kaydıyla uzaktan sanal sınıfta verilen derslere bağlanarak alır.
  • 660 saat olan toplam ders saatinin %48‘ i uzaktan eğitim şeklinde bilgisayarlara yüklenerek kullanılan yardımcı bir program vasıtasıyla alınır.
  • Kalan %52’lik yerinde eğitim için de toplam eğitim süresinin %40’ını geçmemek kaydıyla sanal sınıf olarak adlandırdığımız ve öğrenci ile öğretmenlerin interaktif olarak anlık bağlantısının bulunduğu özel bir uygulama yardımıyla bilgisayar üzerinden eğitim verilir.
  • Öğrenciler isterlerse sınıf dışı eğitimlerin maksimum %90’a ulaşabileceği bu sistemde dersleri okulumuzda sınıf ortamında ayrıca da katılarak takip edip bu süreyi %60’lara kadar düşürebilirler. Ancak uzaktan eğitim süresi sınıf dışı için %50’nin altına inemez ve %90’ın üzerine çıkamaz.     
  • Eğitim süresince, toplamda 15 gün sınıf içi yerinde eğitime devam zorunluluğu vardır.
  • Her bölüm tamamlandığında, kursiyer ilgili bölüm derslerinden SHGM tarafından yapılan sınavlara girmeye hak kazanır.

1.Modül: İlk modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir. Distance learning tanıtımı ve derslerin Ipad’e yüklenmesi sonrasında 38 gün uzaktan eğitim ve 28 gün sanal sınıf başlar. Operasyonel sebeplerle uzaktan eğitim, sanal sınıf ve yerinde eğitim kısımlarının sıraları her modül içinde ayrı ayrı değiştirilebilir.   

2.Modül: Sonraki modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir ve daha sonra 38 gün uzaktan eğitim ve 30 gün sanal sınıf başlar. Modül tamamlandıktan sonra öğrenci tamamlanan derslerin sınavlarına girebilir.  

3.Modül:  Son modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir, daha sonra 30 gün uzaktan eğitim ve 26 gün sanal sınıf başlar. Son modülün de tamamlanması ile birlikte öğrenci ATP teori yer derslerini tamamlamış sayılır ve SHGM nezdinde yapılan 14 dersin tamamının sınavına girmeye hak kazınır. 

SHGM sınav takvimini görmek için: http://web.shgm.gov.tr/tr/sinavlar/2154-sinavlar