ATPL (A) Teori Tazeleme Eğitimi

Yaklaşık 7 ay süresince, 14 derslik eğitimi kapsayan ATPL (A) Teori Eğitimi sonunda pilot lisansına sahip olabilmek için SHGM tarafından düzenlenen sınavlardan geçer not almak zorundadır. 14 dersin hepsinden girilen, bu sınavlar toplam 6 oturum hakkı ile sınırlıdır. Her bir oturumda, kişi istediği ders sayısı kadar sınava girebilmektedir. Bununla birlikte, her bir dersten en fazla 4 sınav hakkına sahiptir. Öğrenci, sınava girdiği aydan bir sonraki ay başından itibaren 18 ay içerisinde mesul olduğu 14 dersin sınavlarını başarı ile tamamlamalıdır.

Öğrenci, yukarıda anlatılmış olduğu gibi 14 dersin herhangi birisinden 4 oturumda başarılı olamaz ise diğer 13 dersten başarılı olması durumda bile bütün sınavlardan başarısız kabul edilir ve ATPL (A) Teori Tazeleme Eğitimi alması gerekmektedir.

ATPL (A) Teori Tazeleme Eğitimi, 14 derslik ATPL (A) Teori derslerinden bir veya birden fazlasından başarısız olan öğrenciler için hazırlanmış bir tazeleme eğitimidir. ATPL (A) Teori Tazeleme Eğitimi hafta içi hergün 09:00-17:00 saatleri arasında, 2 hafta süren 60:00 saatlik eğitimdir.