PPL(A) HUSUSİ PİLOT LİSANSI DÖNÜŞÜMÜ 

KURS

Kursun Amacı
JAA üyesi olmayan ülkelerce düzenlenmiş olan Hususi pilot lisansının elde bulunan tecrübelere göre kredilendirilmesi sonucu var olan lisansın JAA uygun gördüğü saatler düzeyinde eğitimler ile JAA lisansına çevrilebilmesini kapsar.

Kursa Katılım Şartlar

 • ER-AH Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)
 • SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan en az 2. Sınıf Sağlık raporu
 • Noter onaylı Diploma veya Öğrenim Belgesi - 1 adet
 • Vesikalık Fotoğraf  - 8 adet
 • Resmi Kurum İçin Son 1 Ayda Alınmış Arşiv Kaydı Yoktur İbareli Sabıka Kaydı E-Devletten Alınabilir - 1 adet
 • İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan İkametgah Belgesi-  2 adet
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  - 1 adet
 • PPL  Lisansı Orijinali                                                                                                                                                                                                                                     

 

Kayıt için gerekli belgelerin detayları için Lütfen Tıklayınız.

MİNİMUM YAŞ:
Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak

EĞİTİM SEVİYESİ:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • İleri seviyede İngilizce bilmek
 • Eğitimi takip edebilecek seviyede yeterli matematik, fizik bilgisine sahip olmak

SAĞLIK ŞARTLARI:

  SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan en az 2. Sınıf Sağlık raporu

 

DİĞER ŞARTLAR

 • Uygun adli sicil kaydına sahip olmak   
 • PPL (A) lisans sahibi olmak

Eğitim
ICAO Annex 1’ e göre düzenlenmiş geçerli bir PPL (A); JAR-FCL 1 uçuş tecrübesi gereksinimlerinin karşılanması ve aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde JAA PPL (A)’ e çevrilebilir.

100 saatten fazla uçuş süresi bulunan adaylar;

 • Hava Hukuku (9 saat)
 • İnsan Performansı ve Limitleri (11 saat) derslerini almak zorundadır.

Öğrenci, aldığı 20 saat eğitimin sonunda tüm derslerden SHGM' nin hazırladığı PPL (A) 120 soruluk sınava girer. 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Başarısız olması halinde 1 ay sonra tekrar teorik eğitim sınavına girer.
Sınavı başarı ile tamamlayan öğrenci, SHGM tarafından yapılacak olan 1:30 saatlik kontrol uçuşundan önce yaklaşık 2 saat oryantasyon ve intibak uçuşu yapar. Kontrol uçuş sınavını geçen öğrenciler JAA PPL (A) lisansını almaya hak kazanır. 

100 saatten az uçuş süresi bulunan adaylar;

 • Hava Hukuku,
 • Uçak Genel Bilgisi,
 • Uçuş Performansı ve Planlama,
 • İnsan Performansı ve Limitleri,
 • Meteoroloji,
 • Seyrüsefer,
 • İşletme Prosedürleri,
 • Haberleşme,
 • Uçuş Prensipleri derslerini almak zorundadır.

Öğrenci, toplamda 120 saat teorik eğitim alır. Her dersin sonunda okulumuz tarafından uygulanan ders bitirme sınavlarından, 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir.
Sınavı başarı ile tamamlayan öğrenci, SHGM tarafından yapılacak olan 1:30 saatlik kontrol uçuşundan önce yaklaşık 2 saat oryantasyon ve intibak uçuşu yapar. Kontrol uçuş sınavını geçen öğrenciler JAA PPL (A) lisansını almaya hak kazanır.

CPL / IR (A) DÖNÜŞÜMÜ

Kurs

Kursun Amacı

JAA üyesi olmayan ülkelerce düzenlenmiş olan Ticari Pilot Lisansının elde bulunan tecrübelere göre kredilendirilmesi sonucu var olan lisansın JAA uygun gördüğü saatler düzeyinde eğitimler ile JAA lisansına çevrilebilmesini kapsar.

Kursa Katılım Şartları

Gerekli Belgeler 

 • ER-AH Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)
 •  SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan 1. Sınıf Sağlık raporu
 • Noter onaylı Diploma veya Öğrenim Belgesi - 1 adet
 • Vesikalık Fotoğraf  - 8 adet
 • Resmi Kurum İçin Son 1 Ayda Alınmış Arşiv Kaydı Yoktur İbareli Sabıka Kaydı E-Devletten Alınabilir - 1 adet
 • İl Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan İkametgah  -  2 adet
 • CPL/IR Lisans Orijinali
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi - 1 adet
 • Pilot Logbook Orijinali

 

Kayıt için gerekli belgelerin detayları için Lütfen Tıklayınız.

MİNİMUM YAŞ:
Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak

EĞİTİM SEVİYESİ:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • İleri seviyede İngilizce bilmek
 • Eğitimi takip edebilecek seviyede yeterli matematik, fizik bilgisine sahip olmak

SAĞLIK ŞARTLARI:

SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan en az 1. Sınıf Sağlık raporu

 

DİĞER ŞARTLAR

 • Uygun adli sicil kaydına sahip olmak
 • CPL/IR (A) lisans sahibi olmak

Eğitim

JAA üyesi olmayan  CPL-IR lisanslarının çevrilmesi  için JAR-FCL 1 uçuş tecrübesi gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir. Öncelikle, lisans dönüşümü için en az 100 saat PIC uçuşuna sahip olunmalıdır. 100 saatten az PIC uçuşu olanlar, uçuş saatlerini   okulumuzda 100 saate tamamlayabilirler.

Çok pilotlu uçaklarda F/O ya da Kaptan Pilot olarak 1500 saatten az uçuşu bulunan aday; 

 • JAR-FCL 3’e göre ATPL(A) ders konularının tamamını kapsayan  ATP(A) teorik bilgi eğitimi alır.  ATP(A) teorik bilgi eğitiminin % 50'sini uzaktan, % 50’si de yerinde eğitimdir.
 • ATP Teori Lisans Çevirimi Eğitimi tek modülden oluşmaktadır. Yerinde eğitim süresi 55 gün  ve 330 saattir. Uzaktan eğitim süresi 110 gün ve 330 saattir. Bu eğitimi bitiren öğrenci SHGM'nin düzenlediği ATP Teori sınavlarına gimeye hak kazanır. 
 • Sınavları başarıyla geçen öğrenci yaklaşık 3 saat kadar yapılacak intibak ve oryantasyon uçuşundan sonra,  SHGM tarafından 1 saat CPL ve 1 saat IR kontrol uçuş sınavına girer, başarılı olması durumunda JAA CPL/IR almaya hak kazanır. 

Kontrol uçuş sınavından başarısız olması halinde öğretmen pilotun kanaatine göre belirlenecek süre kadar yeniden uçuş eğitimi alır ve en erken 1 ay sonra tekrar kontrol uçuş sınavına dahil olur. 

Öğrenci, uçmadığı her yıl için 1 saat CPL ve 1 saat IR  tazeleme uçuşu gerçekleştirmelidir.
 
Çok pilotlu uçaklarda F/O ya da Kaptan Pilot olarak 1500 saatten fazla uçuşu bulunan aday;

 • Teorik eğitimden muaftır.
 • ATP teori sınavlarına (14 Sınav) girme hakkına sahiptir. 
 • ATP Teori sınavlarına başvuru sırasında,  CPL/ IR lisansı ve son sayfası onaylı Logbook'un tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.
 • ATP Teori sınavlarına katılım bedeli, her ders için 50TL’dir.
 • ATP sınavlarını başarı ile tamamlayan aday, lisansında sahip olduğu Tip eğitimini veren  JAA onaylı TRTO ( Type Rating Training Organization ) ‘larda 2 saat simülatörde kontrol uçuşuna girer.
 • JAA onaylı TRTO’daki kontrol uçuşundan başarıyla geçen adayın tüm evrakları alınarak lisans dönüşümü için SHGM'ye başvuruda bulunulur.