Sağlık Ön Koşulları

Ön başvuru safhasını tamamlamış adaylardan eğitim başlamadan önce, JAR-FCL' e göre 1'inci Sınıf Sağlık Raporu talep edilmektedir. Sağlık raporu SHGM tarafından yetkilendirilmiş  Havacılık Tıp Merkezleri tarafından alınıp, SHGM tarafından düzenlenmektedir.

SHGM yönetmeliğine göre 2' inci sınıf sağlık sertifikası ile sadece PPL(A) eğitimine öğrenci kabul edilmektedir. ATPL(A) devam durumunda 1. sınıf sağlık sertifikası talep edilmektedir.

http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-isletmeleri/89-yetkili-hastaneler