AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
AYDINLATMA METNİ
ELEKTRONİK İLETİ & E-MAIL AYDINLATMA METNİ
ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

Unvan: ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.
MERSİS Numarası: 336 006 1578
Adresi: Çelebiler Mah. 119 Cad. Kahramanlar Apt. Kat 1 ISPARTA
Telefon:

0850 777 32 32

Vergi No: 336 006 1536 Kaymakkapı vd.
E-mail: bilgi@erah.aero

ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.  ’nin  çalışan adayı/stajyer/öğrenci olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kamera kayıt sistemleri ve elektronik iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.  ’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekteyiz ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.

Çalışan aday/stajyer/öğrencilerin: Kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, görüntülü ve sesli araçlarla kayıt ve yayın, risk yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, beden ölçüleri, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, acil durumlarda aranacak üçüncü kişi bilgileri, çalışma verileri, imza, web sitesi kullanım verileri, sigorta bilgileri veri kategorisi içindeki Politika ekinde belirtilen kişisel verilerinizi;

  • Eğitimlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi, sertifikalandırma, gerektiğinde ilgili otoriteye belge sunma ve belgelendirme, eğitim kalitesini sağlama, fiziksel mekan güvenliği ve iş ve iş yeri güvenliğini sağlama, kaza kırım gibi durumları raporlama gibi havacılık eğitiminin öngördüğü gereklerin sağlanması amacıyla,
  • İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme, iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek amacıyla,
  • Politikada belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
  • Saklama ve İmha Politikasında öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
  • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
  • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.
  • Online derslerde ses ve görüntü çekimi yapılmakta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bağlı olduğu mevzuat gereğince bu kayıtlar ilgili otoritelerle paylaşılmaktadır.
  • Elektronik kart ile giriş ve zaman belirleme, bütün araçlarımızda elektronik konum ve yer belirleme (GPS) sistemleri kullanmaktayız.
  • Sağlık, kılık kıyafet, ceza-mahkumiyet, gibi özel nitelikli kişisel verileri mevzuatın getirdiği yükümlülükler, öğrencinin bağlı olduğu kuruluşun öne sürdüğü yükümlülükleri, operasyonel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında işlemekteyiz.

ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.  olarak mekan güvenliği, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulundurmakta, işyerimizde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir. Eğitim sisteminin gerektiği bilgilendirmeler, çevrim içi dersler ve diğer eğitim faaliyetleri kapsamında ders notları, uçuş ve ders planlaması bilgilerini, elektronik iletilerle halinde iletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza (öğrencilerimize) bildirmekteyiz.

İş başvuru sonuçlarınızı, elektronik iletilere izin vermeniz halinde iletişim bilgileriniz üzerinden bildirmekteyiz.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını https://erah.aero adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu veya bilgi@erah.aero adresi üzerinden ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.’ne ileterek yapabilir.  Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Metnine, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında Başvuru Formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Web sitemizin kullanımını geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. erah.aero’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Web sitesi gizlilik ve çerez politikası
detaylı bilgi almak için tıklayın