ELEKTRONİK İLETİ & E-MAIL AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
AYDINLATMA METNİ
ELEKTRONİK İLETİ & E-MAIL AYDINLATMA METNİ
ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

Unvan: ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.
MERSİS Numarası: 336 006 1578
Adresi: Çelebiler Mah. 119 Cad. Kahramanlar Apt. Kat 1 ISPARTA
Telefon:

0850 777 32 32

Vergi No: 336 006 1536 Kaymakkapı vd.
E-mail: bilgi@erah.aero

ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti. ’nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.  ’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte, tarafınıza sunulan sözleşmeler çerçevesinde yükümlülüklerin ifası için üçüncü kişilerle paylaşmakta ve gerektiğinde gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekteyiz.

 1. Elektronik ileti veya E-Mail aracılığı ile sadece ad, soyad, TC kimlik no, adres, konum bilgisi (lokasyon), mesleki deneyim, iletişim bilgilerini almakta ve paylaşmaktayız. Burada sayılan veri kategorileri dışında verilerinizi kesinlikle Elektronik ileti veya E-Mail aracılığı ile Er-Ah’a iletmeyiniz ve paylaşmayınız.
 2. Elektronik ileti veya E-Mail aracılığı ile sayılan veri kategorileri içinde belirtilen kişisel verilerinizi;
 • Faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,
 • İş ilişkilerinin yönetilebilmesi,
 • Eğitimlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi, sertifikalandırma, gerektiğinde ilgili otoriteye belge sunma ve belgelendirme, eğitim kalitesini sağlama, fiziksel mekan güvenliği ve iş ve iş yeri güvenliğini sağlama, kaza kırım gibi durumları raporlama gibi havacılık eğitiminin öngördüğü gereklerin sağlanması amacıyla,
 • Politikada belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
 • Saklama ve İmha Politikasında öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, Er-Ah ile ilişkinizin sona ermesi halinde yasal saklama süresi sonunda silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
 • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
 • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını https://erah.aero adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu veya bilgi@erah.aero adresi üzerinden ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.’ne ileterek yapabilir.  Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Metnine, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında Başvuru Formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Web sitemizin kullanımını geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. erah.aero’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Web sitesi gizlilik ve çerez politikası
detaylı bilgi almak için tıklayın