EN BÜYÜK HAYALİMİZ, PİLOTLUK

PİLOTLUK MESLEĞİ

Pilotluk, gökyüzünde özgürce uçmaya istekli olmanın yanı sıra profesyonelliği ve sorumluluk sahibi olmayı gerektirir.

Pilotluk mesleğine karar vermeden ve bu amaçla uçuş eğitimine başlamadan önce bu mesleğin koşullarının hayat standartlarınıza uygun olup olmadığı ile ilgili net bir bilgiye sahip olmanız gerekmektedir.


Pilot olmak isteyenlerin:

- Alet kullanımına karşı ilgili ve bu alanda başarılı, - 18 yaşını doldurmuş olmak, - Uyarıcıları çabuk algılayıp anlık tepki verebilen, algıları ve refleksleri iyi çalışan, - El ve göz koordinasyonunu efektif kullanabilen, - Bedenen sağlıklı ve dayanıklı, - Soğukkanlı ve dikkatli, - Durumsal farkındalığa sahip, - Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara uyan bir yapıda olmaları gerekmektedir.

PROFESYONEL PİLOT EĞİTİMİ

Sivil havacılıkta pilotaj eğitimleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization ICAO), ABD’de Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration, FAA) ve Avrupa’da Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (European Aviation Safety Agency, EASA) gibi uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği kurallar çerçevesinde, ulusal sivil havacılık otoritelerinin düzenlemeleri ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir.

Tüm dünyada ICAO kuralları geçerlidir ve bu kurallara uyulması zorunludur. Ancak ABD ve Avrupa Birliği kendi bölgelerinde ICAO’nun kurallarına ilaveler ve düzenlemeler yaparak sivil havacılık faaliyetlerini yürütmektedir. Bu nedenle ABD’de FAA kurallarına göre alınan pilot lisansları, Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde geçerli olmamakta ve EASA kuralları esas alınarak dönüşümü gerekmektedir.

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmamasına rağmen sivil havacılık faaliyetleri ve pilotaj eğitimleri EASA kurallarına göre yürütülmekte ve pilot lisansları ICAO onaylı verilmektedir.

Havayolu pilotluk eğitiminde günümüzde üç farklı eğitim modeli uygulanmaktadır: Entegre Eğitim, Modüler Eğitimi ve MPL Eğitimi.


ENTEGRE PİLOT EĞİTİMİ

Bu eğitim modelinde başlangıçtan itibaren teorik ve uçuş eğitimi bir bütün olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır.


MODÜLER PİLOT EĞİTİMİ

Havayolu pilotluk eğitimi belli modüllere göre yapılandırılmıştır. İlk modül PPL (Hususi Pilot Lisansı) eğitimidir, ardından; alet uçuş yetkisi, ticari pilot, çok motor yetkisi ve havayolu pilotluğu için gerekli eğitimler parça parça alınır.


MPL EĞİTİMİ

Doğrudan havayolu şirketleri tarafından eğitime tabi tutulan adayların, daha hızlı eğitim almaları amacıyla geliştirilmiş, tip eğitiminin dâhil olduğu eğitim modelidir.


Uçuş Okulunuzu seçerken:

Okulun pilot adayı öğrencileriyle görüşerek, okul hakkında referans bilgi almanızı ve aşağıdaki konulara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

- SHGM Yetki Belgesi - Yetkili olduğu eğitimler - Eğitim kalitesi - Eğitimlerin havayollarına yönelik olup olmadığı - Yılda toplam kaç saat uçuş yapılabildiği - Tesislerinin yeterliliği - Taahhüt ettiği eğitim bitiş tarihinin doğruluğunun teyidi - Okul yönetiminin profesyonelliği - Öğretmenlerin yeterliliği ve tecrübesi - Uçak sayısı ve performansı - Mezun pilotların başarı oranı - Fiyat ve ödeme planlamaları - Konaklama ve sosyal imkânları